Call centrum od 8:00 do 18:00
Chrupavka kolenného kĺbu pred terapiou a po terapii

MBST Necrosis knee joint

2nd of May 2015 before MBST'
2nd of May 2015 before MBST
11th of June 2015 6 weeks after MBST
11th of June 2015 6 weeks after MBST
23th of July 2015 12 weeks after MBST
23th of July 2015 12 weeks after MBST

MBST Disc Herniation L5-S1

24rd of March 2015 before MBST treatment
24rd of March 2015 before MBST treatment
13rd of April 2016 after MBST treatment
13rd of April 2016 after MBST treatment

MBST Rupture M. teres major

18th of December 2014 before MBST
28th of January 2015 after MBST

MBST Musculus internus / externus obliquus

3rd of February 2015 before MBST treatment
3rd of March 2015 after MBST treatment

MRT Study German Sport University Cologne 1998

Univ. Prof. Dr. Ingo Froboese

Before therapy
3 months after therapy

Quantification of the cartilage structures

Before treatment
3 months after therapy

Štúdie na stiahnutie

Zoznam vedeckých štúdií

Od zavedenia MBST®KernSpin- magnetickej rezonančnej terapie bolo vykonaných množstvo vedeckých štúdií. Tu je kompilácia tých najvýznamnejších štúdií.

2013: Multicentrické údaje od více než 4500 pacientů s degenerativními revmatickými chorobami potvrzující dlouhodobý efekt magnetické rezonanční terapie

Publikováno v: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 26 (2013) 93-104

Lokalita / Vedoucí studie:

Ludwig Boltzmann Cluster for Rheumatology, Balneology, and Rehabilitation, Ludwig Boltzmann Institute for Rehabilitation and Internal Diseases, Saalfelden Austria; Deggendorf, Germany; Department Surgery Research, Clinic and Polyclinic for Primary Surgery and Visceral Surgery, University Hospital, Münster, Germany; W. Kullich, J. Overbeck and H.U. Spiegel

Metoda:

V rozmezí 10 let byly shromážděny protokoly za jeden rok od více než 4500 pacientů, kteří absolvovali ošetření magnetickou rezonanční terapií (KSRT) byly zaznamenány výsledky léčby. Tato studie odráží výsledky léčby pacientů s těmito degenerativními revmatickými chorobami: gonartrózou (n = 2770 ), kyčle – artritida (n = 673 ), kotník artritida (n= 420) a chronické bolesti zad (n = 655 ). Byly shromažďovány údaje v časových intervalech: 0 (v čase ošetření), 6-8 týdny po ošetření, 6 měsíců a 12 měsíců po ošetření KSRT. Intenzita bolesti a omezení funkčnosti byly hodnoceny pomocí vizuální analogové škály (VAS) , Lequesne index , Owestry dotazníku a Mazur skóre .

Závěr:

Údaje získané v průběhu léčby v období 10 let jasně ukazují, že magnetická rezonanční terapie při léčbě degenerativních revmatických onemocnění může přinést udržitelné zlepšení ve vnímání bolesti a zdravotního postižení, které jsou spojeny s omezením funkčnosti při běžných každodenních činnostech v souvislosti s onemocněním.

2011: Analýza dlouhodobého účinku MBST®KernSpin – magnetické rezonanční terapie při osteoartróze kolene

Publikováno v: Orthopädische Praxis 11/2011- S. 536-543

Lokalita / Vedoucí studie:

Aus dem Institut für Bioengineering (IfB), Labor für Biomechanik, FH Aachen, Campus Jülich (Laborleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Staat) und der Orthopadischen Gemeinschaftspraxis und Zentrum für ambulante arthroskopische Operationen; Prof. Dr. med. Walter van Laack & Dr. med. Gerd Froning, Herzogenrath b. Aachen

Metoda:

39 pacientů s gonarthrosou byli pravidelně dotazováni po dobu čtyř let po absolvování MBST®KernSpin – magnetické rezonanční terapie na stav bolesti a funkčnosti.

Závěr:

Studie ukázala, že MBST®KernSpin – magnetickou rezonanční terapií lze dosáhnout výrazného úspěchu v léčbě osteoartritidy a že regenerační proces není zcela ukončen, a to i po mnoha letech.

2008: Léčba osteoporózy MBST®KernSpin – magnetickou rezonanční terapií

Publikováno v: ORTHODOC, Interdisciplinäre Medúzin am Bewegungsapparat, č. 5/ 2008 – str. 14 – 17

Lokalita / Vedoucí studie:

Waldkrankenhaus Bad Düben, Fachkrankenhaus für orthopedie, Bad Düben

Dr. Thomas Handschuh, Prof., Dr. Med. Habil. Christian Melzer

Metoda:

54 pacientů s osteoporózou bylo léčeno MBST®KernSpin – magnetickou rezonanční terapií pro celé tělo v rozsahu 10 x 1 hodina. Kontrolní vyšetření po 6 měsících absolvovalo 41 pacientů. Zahrnuti byli pacienti s denzitou kostí na úrovni osteopenie nebo osteoporózy. Kromě terapie pomocí MBST®KernSpin byla prováděna základní terapie s vápníkem a vitamínem D3 (1000 er Regel) a hydratace před léčbou – asi 2 l tekutin.

Závěr:

Byl prokázán vliv magnetické rezonanční terapie a její pozitivní účinky na proliferaci a životnost osteoblastů a mineralizaci kostí. U 27 pacientů zahrnutých do této studie byl zjištěn významný nárůst obsahu kostních minerálů během 6 měsíců od terapie. Stejně tak během 3- 6 měsíců došlo k výraznému snížení bolestivosti.

2008: Funkční zlepšení při artritidě prstního kloubu při použití MBST®KernSpin – magnetické rezonanční terapie

Publikováno v: Orthopädische Praxis 6/2008 – S. 287-290 Jatros Orthopadie 4/2008 – S. 291

Lokalita / Vedoucí studie:

Ludwig Boltzmann Cluster fur Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation, LBI AuSenstelle Althofen und LBI fur Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden, Osterreich; Dr. med. Michael Ausserwinkler, Univ. Doz. Dr. Werner Kullich

Metoda:

70 pacientů (dvojitě slepá, placebem kontrolovaná, randomizovaná studie) absolvovalo ošetření MBST®KernSpin – magnetickou rezonanční terapií devět dní, vždy po jedné hodině denně. Výsledky: Významné zlepšení funkce ruky ihned po absolvování MBST®KernSpin – magnetické rezonanční terapie, jakož i 6 měsíců po ošetření (p < 0,00001). Ve druhé skupině – Kernspin placebo skupině – bylo naopak pozorováno významné zhoršení po půl roce.

Závěr:

Významné zlepšení funkce ruky ihned po absolvování MBST®KernSpin – magnetické rezonanční terapie, jakož i 6 měsíců po ošetření (p < 0,00001). Ve druhé skupině – Kernspin placebo skupině – bylo naopak pozorováno významné zhoršení po půl roce.

2005: Prospektivní více než jednoletá studie účinnosti MBST®KernSpin – magnetické rezonanční terapie při konzervativní léčbě gonantrozy.
Lokalita / Vedoucí studie:

Waldkrankenhaus Bad Duben, Fachklinik fur Orthopadie, Bad Duben, Deutschland; Prof. Dr. C. Melzer, Dr. med. B. Auerbach

Metoda:

60 pacientů, zkoumání pomocí Lequesne indexu, vizuální analogové stupnice bolesti při odpočinku a napětí, LYSHOLM-Score, Index artrózy dle Western Ontario Mc Master univerzity (WOMAC A,B,C)

Závěr:

Všechny použité metody pro testování účinnosti při porovnání s výchozími hodnotami před ošetřením MBST®KernSpin – magnetickou rezonanční terapií prokázaly významné zlepšení ve stanovených hodnotách po celoudobu ošetření až do a včetně dvanácti měsíců po ošetření.

2000: Vyhodnocení účinnosti působení trojrozměrných pulzujících magnetických polí MBST na regeneraci chrupavkovitých struktur.

Publikováno v: Orthopädische Praxis 36, 8/2000 – S. 510-515

Lokalita/ Vedoucí studie:

Ludwig Boltzmann Cluster for Rheumatology, Balneology, and Rehabilitation, Ludwig Boltzmann Institute for Rehabilitation and Internal Diseases, Saalfelden Austria; Deggendorf, Germany; Department Surgery Research, Clinic and Polyclinic for Primary Surgery and Visceral Surgery, University Hospital, Münster, Germany; W. Kullich, J. Overbeck and H.U. Spiegel

Metoda:

Trojrozměrná kvantifikace chrupavkovitých strukturpomocí MRI před a po MBST®KernSpin – magnetickou rezonanční terapií u 14 pacientů s klinicky prokázanou gonartrózou II a III (podle Wirth). Všichni pacienti obdrželi 9hodinovou terapii, po jedné hodině denně.

Závěr:

Výsledky této studie jsou kvantitavním důkazem, že MBST®KernSpin magnetická rezonanční terapie aktivuje látkovou výměnu a obnovu chrupavky.

 1. Uveřejněné odborné informace
– Studie
– články v odborných médiích
– vědecké přednášky a plakáty
Níže je uvedený seznam všech dříve publikovaných odborných informací. Chcete-li jejich kompletní verzi v elektronické podobě nebo originál výtisk, zašlete nám žádost e-mailem nebo faxem. Jednoduše použijte přiložený faxový formulář a vypište požadovanou publikaci.
 

2014   Vplyv magnetickej rezonancie na chondrocyty a bunky chondrasarkómu

Vplyv terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMRT) a stimulácie interleukínu IL1-ß na bunky kal 78 chondrosarkómu a chondrocyty C28 / I2

 1. Steinecker-Frohnwieser 1, L. Weigl 2, G. Weberhofer 2 , W. Kullich 1 , HG Kress 2 ; 1 Inštitút pre rehabilitáciu vnútorných chorôb Ludwiga Boltzmanna, Saalfelden, Rakúsko; 2 Oddelenie špeciálnej anestézie a manažmentu bolesti, Lekárska univerzita vo Viedni; Journal of Ortopedics and Rheumatology, 9/2014, 1 (3)

2014    Účinky MBST na cirkadiánne hodiny

Účinky terapeutickej KRST (MBST® magnetická rezonancia) na cirkadiánne hodiny a hypoxická signálna dráha v bunkách zebrafish
 1. Oliva (pod vedením Dr. Margita Egga) Diplomová práca pre akademický titul Master of Science (MSc), Biologická fakulta, Ekofyziologický ústav, Univerzita Leopolda Franzensa, Innsbruck, Rakúsko

2015   Vplyv MBST na dni pracovnej neschopnosti pre sťažnosti na chrbát

Liečba nukleárnou magnetickou rezonanciou pri hernícii bedrových diskov s bedrovým radiálnym syndrómom: účinky zásahu na intenzitu bolesti, kvalitu života spojenú so zdravím, disociitu súvisiacu s chorobou, spotrebu liekov proti bolesti, trvanie pracovnej neschopnosti a analýzu MRI
 1. Salfinger, G. Salomonowitz, KM Friedrich, J. Hahne, J. Holzapfel, M. Friedrich; Eur Spine J, 24, s. 1296 – 1308, doi: 10,1007 / s00586-014-3601-7.

2015   Účinky nukleárnej magnetickej rezonancie na regeneráciu pečene

Účinky terapie magnetickou rezonanciou na dynamiku regenerácie pečene.
 1. Budny; Vedúci prof. Dr. med. D. Palmes, Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Zrkadlo HU; Inauguračná dizertačná práca za účelom získania doktora rerum medicinalium z Lekárskej fakulty Univerzity Wilhelms v Münsteri, Kliniky všeobecnej a viscerálnej chirurgie, Oddelenia chirurgického výskumu, Fakultnej nemocnice v Münsteri, Nemecko; Október 2015

2016   Liečba magnetickou rezonanciou pri osteoporóze

Terapeutické použitie magnetickej rezonancie pri osteoporóze
 1. Kullich 1, I. Lukenda 2, B. Stritzinger 1 , J. Overbeck 2,3 , D. Krpan 2 ; 1 Ludwig Boltzmann klaster pre reumatológiu, balneológiu a rehabilitáciu, Ludwig Boltzmann oddelenie rehabilitácie, Saalfelden, Rakúsko; 2 Policlinica K-Centar, Záhreb, Chorvátsko; 3 špecialista na ortopedické a traumatické operácie, Deggendorf, Nemecko; Správy Salzburg Medical Association, zväzok 18, Salzburg, 2016, s. 7–17; Periodicum Biologorum, zv. 117, č. 1, str. 161-165

2017   MBST pri liečbe osteoartritídy

Alternatívne „mäkké metódy“ pri liečbe degeneratívnych ochorení kĺbov

IV Kitaev; Vedúci lekár kliniky kĺbov a chrbtice ArtroMedCenter, Saratov, Rusko; MODERNÁ MEDICÍNA, REUBILITÁCIA NEUROLOGICKEJ reumatológie, č. 2 (6), jún 2017

2017   MBST pri liečbe bolesti chrbta

Mbst-terapia ako účinná metóda liečby pacienta so syndrómom súvisiacim s dorzopatiou

AV Kutenev 1 , KK Levchenko 2 , IV Kitaev 3 , AV Volyanskaya 1 , VG Abakarova 3 ; 1 FSAEI JE „Univerzita priateľstva národov Ruska“, Moskva, Rusko, 2 FSBEI FVE „Štátna lekárska univerzita v Saratove pomenovaná po VI Razumovskom“ Ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie, Saratov, Rusko, 3 Kliniky kĺbov a chrbtice Artromedcenter, Moskva, Rusko; MODERNÁ MEDICÍNA, REUBILITÁCIA NEUROLOGICKEJ reumatológie, č. 1 (5), apríl 2017

2017   MBST pri liečbe osteoporózy

Terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou pri osteoporóze znižuje riziko zlomenín pri nehodách / pádoch – prípadová štúdia
 1. Krpan 1, W. Kullich 21 Policlinica K-Centar, Záhreb, Chorvátsko; 2 Ludwig Boltzmann klaster pre reumatológiu, balneológiu a rehabilitáciu, Ludwig Boltzmann oddelenie rehabilitácie, Saalfelden, Rakúsko; Klinické prípady metabolizmu minerálov a kostí 2017, 14 (2), 235-238.

2018   Vplyv nukleárnej magnetickej rezonancie na cirkadiánne hodiny

Nukleárna magnetická rezonancia ovplyvňuje izoformy cirkadiánnych hodín a izoforiem faktora indukovateľného hypoxiou v zebroch
 1. Oliva, B. Jansen, F. Benscheidt, AM Sandbichler, M. Egg; Inštitút zoológie, University of Innsbruck, Rakúsko; Research of Biological Rhythm Research, https://doi.org/10.1080/09291016.2018.1498194

2018   Vplyv MBST na intracelulárny vápnik v chondrocytoch

Terapeutická nukleárna magnetická rezonancia mení rovnováhu v intracelulárnom vápniku a redukuje zvýšenie aktivity NF-kB indukované interleukínom-1B v chondrocytoch.
 1. Steinecker-Frohnwieser 1, W. Kullich 1, A. Mann 2 , H.-G. Kress 2 , L. Weigl 2 ; 1 Ludwig Boltzmann klaster pre reumatológiu, balneológiu a rehabilitáciu, Ludwig Boltzmann oddelenie rehabilitácie, Saalfelden, Rakúsko; 2 Katedra špeciálnej anestézie a manažmentu bolesti, Lekárska univerzita vo Viedni, Rakúsko; Clinical and Experimental Rheumatology, 36, 294-301
 
2013

 MBST®– Nuclear Magnetic Resonance Therapy on Gonarthrosis, Long-Term Effects

 1. W. van Laack, FH Aachen, Abstract im Veranstaltungskatalog der „Safety and Security“, InnovationsAllianz der NRW-Hochschulen, Brussel, Belgien, 18. Juni 2013. Sprache: Englisch

 MBST®– Nuclear Magnetic Resonance Therapy, Analysis of the Scientific Studies and its Relevance to the Daily Application

 1. G. Overbeck, Private Consultant, Deggendorf, Wissenschaftlicher Vortrag auf dem East Delhi Gynae Fórum, Delhi, Indien, 7. Juni 2013. Sprache: Englisch

 Therapie mit Kernspinresonanz – Nachhaltige Verbesserung von Arthroseschmerzen

 1. Kullich, Steinecker, B., Ludwig Boltzmann Institut fur Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden, Österreich, Ludwig Boltzmann Cluster fur Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation, Wissenschaftliche Posterpräsentation auf der 21. Wissenschaftlichen Tagung der Österreichischen Schmerzgesellschaft, Gewinner des 1. Preises für die Posterpräsentation,Klagenfurt, Österreich, 09.-11. Mai 2013.

 Multizentrische Daten von uber 4.500 Patienten mit degenerativ rheumatischen Erkrankungen bestätigen nachhaltige Wirkung der Kernspinresonanztherapie

 1. Kullich, Ludwig Boltzmann Institut fur Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden, Österreich, Ludwig Boltzmann Cluster für Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation, Wissenschaftliche Posterpräsentation auf der 61. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen, Baden-Baden, 01.-04. Mai 2013.

 One-year-survey with multicenter data of more than 4,500 patients with degenerative rheumatic diseases treated with therapeutic nuclear magnetic resonance

 1. Kullich, J. Overbeck, H.U. Spiegel, Ludwig Boltzmann Institute for Rehabilitation of Internal Diseases, Saalfelden, Austria; Private Consultant Surgeon, Deggendorf, Germany; Department Surgery Research, Clinic and Polyclinic for Primary Surgery and Visceral Surgery, University Hospital Münster, Munster, Germany; Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 26 (2013) 93- 104; DOI 10.3233/BMR 2012-00362, IOS Press. Sprache: Englisch
2011
 • Analyse der Langzeitwirkung der MBST® -KernspinResonanzTherapie bei Gonarthrose

Institut für Bioengineering (IfB), Labor Biomechanik, FH Aachen, Campus Jülich (Laborleiter: Prof. Dr.-Ing. M. Staat) und der Orthopädischen Gemeinschaftspraxis und Zentrum für ambulante arthroskopische Operationen; Prof. Dr. med. Walter van Laack & Dr.med. Gerd Froning, Herzogenrath b. Aachen; in: Orthopädische Praxis 47, 11, 2011, S. 536-543.

 • MBST® Effekte der Kernspinresonanztherapie auf Krankenstand bei Patienten mit Nervenwurzelirritation infolge eines lumbalen Bandscheibenvorfalls
 1. Salomonowitz1, H. Salfinger2, J. Hahne3, M. Friedrich3, ‚Radiologietechnologie, FH-Campus Wien, Österreich; 20rthopádische Schmerztherapie, Orthopädisches Špital Speising, Wien, Österreich; 3CE0PS, Orthopádisches Špital Speising, Wien, Osterreich; in: Z Orthop Unfall 2011; 149(5): 575-581. (DOI: 10.1055/S-0031-1280121).
 • MBST® – Nuclear magnetic resonance therapy the new possibility of osteoarthritis and osteoporosis treatment

Prof. Dr. SC. Dalibor Krpan, Policlinica K-Centar, Zagreb; in: Balneoclimatologia, Dijagnostica I Le cenje Osteoporoze, Mai 2011,Vol. 35, S. 61-66. Sprache: Englisch

 • Next generation of medical technology. Therapeutic effect of NMR-Therapy proven.

Univ.-Doz.Dr.W.Kullich, Institut für Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden, in: Arab Health Magazine, Jan.2011, S.62-64

 • 30 Jahre Boltzmann Institut und 30. Rheumatagung in Saalfelden

Univ.-Doz. Dr. Werner Kullich; in: Jatros Orthopädie, 5/2011, S.68.

 • Kernspinresonanz beeinflusst Arthroseschmerz

Ludwig Boltzmann Cluster für Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation, Institut für Rehabilitation internet Erkrankungen, Saalfelden (Leiter: Univ.-Doz. Dr. W. Kullich), wissenschaftliche Posterpräsentation ani. Der 19. Jahrestagung vom 26.-28. Mai 2011 der Österreichischen Schmerzgesellschaft. 8/12

2010
 • Modulation of VEGF and Cytokines by Therapeutic Nuclear Magnetic Resonance
 1. Steinecker-Frohnwieser, L. Weigl, N. Fagerer, W. Kullich, H. G. Kress, Cluster für Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation, LBI-AuBenstelle für Rehabilitation interner Erkrankungen, Abteilung für Spezielle Anästhesie und Schmerztherapie, Medizinische Universitat Wien, Österreich; in: Journal fur Mineralstoffwechsel 2010; 17 (4), S. 155. Sprache: Englisch
 • Modulation of VEGF and Cytokines by Therapeutic Nuclear Magnetic Resonance (Poster)
 1. Steinecker-Frohnwieser, L. Weigl, N. Fagerer, G. Weberhofer, W. Kullich & Fi.G. Kress, LBI for Rehabilitation, Saalfelden, Austria, Department of Speciál Anaesthesia and PainTherapy, Medical University of Vienna, Austria. Wissenschaftliche Präsentation auf dem Jahreskongress der Österreichischen Gesellschaft fur Rheumatologie und Rehabilitation, Wien, 25.- 27 Nov. 2010. Sprache: Englisch
 • Breakthrough in Orthopaedics: Causal Solution to Osteo-Arthritis and Osteoporosis;

in: Arab Health, the official magazíne of the ArabHealth Exhibition, November 2010, S. 28-29.Sprache: Englisch

 • Worldwide interest in new Technology from Germany: Therapeutic Magnetic Resonance Therapy;

in: Arab Health, the official magazine of the ArabHealth Exhibition, Marz 2010,S. 54 Sprache: Englisch

 • Medical Progress in the Treatment of Arthritis;

in: Arab Health, the official magazine of the Arab Health Exhibition, Januar 2010, S. 40. Sprache: Englisch

2009
 • NFAT-Modulation in Knochen- und Knorpelzellen durch therapeutische Kernspinresonanz
 1. Kullich – Ludwig Boltzmann Institut für Rehabilitation, Cluster für Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation, Saalfelden, Austria, L. Weigl – Medizinische Universität Wien, Klinische Abt. f. spezielle Anästhesie u. Schmerztherapie, Wien, Austria, B. Steinecker – Ludwig Boltzmann Institut für Rehabilitation, InstitutsauBenstelle Gröbming, Gröbming, Austria, H. G. Kress – Medizinische Universität Wien, Klinische Abt. f. spezielle Anästhesie u. Schmerztherapie, Wien, Austria. Wissenschaftlicher Vortrag und Poster: Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, 21.-24. Oktober 2009, Berlin.
 • Influence of NMR Therapy on Metabolism of Osteosarcoma- and Chondrosarcoma Cell lines
 1. Steinecker-Frohnwieser, L. Weigl, W. Kullich, H.G. Kress, C. Höller, E. Sipos, LBI for Rehabilitation of internal Diseases, Ludwig Boltzmann Cluster for Rheumatology, Balneology and Rehabilitation, Saalfelden, Department of Speciál Anesthesia and Pain Management, Medical University Vienna; in: Bone – official Journal of the International Bone and Minerál Society, Nr. 44-2, 2009, S. 295. Sprache: Englisch
 • Influence of NMR Therapy on Metabolism of Osteosarcoma- and Chondrosarcoma Cell lines
 1. Steinecker-Frohnwieser, L. Weigl, W. Kullich, H.G. Kress, C. Höller, E. Sipos, LBI for Rehabilitation of internal Diseases, Ludwig Boltzmann Cluster for Rheumatology, Balneology and Rehabilitation, Saalfelden, Department of Special Anesthesia and Pain Management, Medical University Vienna, Austria. Wissenschaftliche Prasentätion auf dem 36th European Symposium on Calcified Tissues, ECTS Congress, 23rd-27th May, 2009, Vienna, Austria. Sprache: Englisch
 • Von der Diagnose-Apparatur zur Therapie-Anwendung – KernspinResonanz eine neue Behandlung für Knorpelaufbau

Prof. Dr. Schwägerl; in: Ärzte Woche, 7.5.2009, S. 22.

 • Inaugural-Dissertation zur Erlangung des doctor medicinae der medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms- Universität Münster: Hat die MBST®-Kernspin-Resonanz-Therapie einen Einfluss auf die post-traumatische Gonarthrose im Kaninchenmodell?

6 Wochen trial – Eine tierexperimentelle Studie aus dem Universitätsklinikum Münster, Klinik und Poliklinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Michael J. Raschke, vorgelegt von Thomas Brockamp, April 2009.

 • Influence of NMR therapy on Ca2+ signalling and gene expression in osteosarcoma- and chondrosarcoma cell lines

Lukas G. Weigl, Bibiane Steinecker-Frohnwieser, Carmen Holler, Elisabeth Sipos, Hans Georg Kress, Werner Kullich, Department of Speciál Anaesthesia and Pain Management, Medical University Vienna, Ludwig Boltzmann Cluster for Rheumatology, Balneology and Rehabilitation, LBI for Rehabilitation of Internal Diseases, Saalfelden, Austria; Regional Biophysics Conference 2009, 10-14 February 2009 Linz, Austria. Sprache: Englisch

 • Bessert Schmerz und Funktion: Kernspin-Therapie an die Arthrose;

in: Medical Tribune, 44. Jg. Nr. 1/2, 9.1.2009, S. 9.

2008
 • Einfluss der Kernspinresonanz-Therapie auf die Regulation des NFAT-Pathways in Osteo- und Chondrosarcomzellen
 1. Steinecker-Frohnwieser, L. Weigl, W. Kullich, H.G. Kress. Fachpräsentation auf der Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie, November 2008, Wien; in: Zeitschrift fur Mineralstoffwechsel, 11/2008, S. 201.
 • Arthrosetherapie mit Kernspinresonanz: Verfahren kann reparative Prozesse im Knorpel anregen und Schmerzsignal- Transduktionskaskaden beeinflussen

Univ.-Doz. Dr. Werner Kullich, Ludwig Boltzmann Institut für Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden, Österreich, Orthopädische Nachrichten, Kongressausgabe, 22.-25. Oktober 2008, Dt. Kongress Orthopädie Unfallchirurgie, Berlin,S. 12.

 • Behandlung der Osteoporose mit MBST® KernSpin

Dr. med. Thomas Handschuh, Prof. Dr. med. habil. Christian Melzer, Waldkrankenhaus Bad Düben, Fachkrankenhaus für Orthopädie; in: Orthodoc, 5/2008, S. 1-4.

 • Funktionsverbesserung bei Fingergelenksarthrose durch Kernspinresonanz

Kullich W„ Ausserwinkler M.; in: Jatros Orthopädie, offizielles Organ der ÖGO, Nr. 4/2008, S. 29.

 • Arthrose und Schmerztherapie mit Kernspin;

in: Wirtschaftsmagazin für den Orthopáden 6/2008, S. 12.

 • Funktionsverbesserung bei Fingergelenksarthrosen durch therapeutischen Einsatz der Kernspinresonanz

Ludwig Boltzmann Cluster für Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation; und dem LBI für Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden (Leiter: Univ.-Doz. Dr. W. Kullich) und der Ludwig Boltzmann AuRenstelle Althofen des LBI für Rheumatologie und Balneologie (Leiter: Univ.-Prof. Dr. H. Bröll); in: Orthopädische Praxis 44, 6/2008, S. 287-290.

 • MBST® KernSpin: Innovation in der Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates;

in: DOV-Magazin, Deutscher Orthopäden Verband e. V., Ausgabe Mai/Juni 2008, S. 4-6.

 • Funktionsverbesserung bei Fingergelenksarthrosen durch therapeutischen Einsatz der Kernspinresonanz

Kullich W., Ausserwinkler M., Ludwig Boltzmann Institut für Rheumatologie, Balneologie und Rehabilitation; Ludwig Boltzmann Institut für Rehabilitation interner Erkrankungen, Wissenschaftliche Posterpräsentation auf der 56. Jahrestagung der Vereinigung Suddeutscher Orthopáden e. V., 1.-4. Mai 2008. Ausgezeichnet mit einem Posterpreis der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden, Baden-Baden 1.-4. Mai 2008.

2007
 • Magnetic Resonance Therapy and Bone Health

Dr. med. Joachim Overbeck, Deggendorf, Germany; Scientific Lecture at Kings College Hospital, Bone Health Group, London UK, December 2007. Sprache: Englisch

 • Chronische Gelenkprobleme: Kernspinimpulse therapeutisch genutzt

Unfallchirurgiezentrum Dr. Peter Valentin, Klosterneuburg Österreich; in: Ärztewoche, Österreich, 13. Dezember 2007, S. 4.

 • Anwendung der Kernspinresonanz ais neue Therapiemöglichkeit bei Gonarthrose

Mag. Nicola Fagerer, Univ. Doz. Dr. Werner Kullich, Ludwig Boltzmann Institut fur Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden, Österreich; in: Arzt & Praxis, Wien, Nr. 927, S. 180-182, Mai 2007.

 • Decrease in extracellular collagen crosslinking after NMR magnetic field application in skin fibroblasts
 1. Diegel, E. Kuruglan, Pt. Linder, P. Kayser, D. Porst, G. J. Braem, K. Zerlin, G. M. Artmann, A. Temiz Artmann, Fachhochschule Aachen, Campus Juelich, Kompetenzplattform Bioengineering; in: Journal of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Nr. 1, January 2007, 45:91-97. Sprache: Englisch
2006
 • Magnetische Strahlung lässt Knorpel regenerieren – MBST®-Kernspinresonanztherapie ais sinnvolle Ergänzung in der Orthopädie

Dr. Wolfgang Klapsch, Spittal, Osterreich; in: Árztewoche, Osterreich, 7. Dezember 2006, S. 14.

 • The effect of MBST® -NuclearMagneticResonanceTherapy with a complex 3-dimensional electromagnetic nudear resonance field on patients with Low Back Pain
 1. Kullich, H. Schwann, J. Walcher, K. Machreich, Ludwig Boltzmann Institute for Rehabilitation of internal Diseases; Rehabilitation Centre for Rheumatic and Cardiovascular Diseases, SKA of PVA, Saalfelden, Austria; in: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 19 (2006), 79-87. Sprache: Englisch
 • Additional outcome improvement in the rehabilitation of chronic low back pain after nuclear resonance therapy
 1. Kullich, H. Schwann, K. Machreich, M. Ausserwinkler, Ludwig Boltzmann Institut für Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden, Osterreich; in: Rheumatologia 1/2006, S. 7-12. Sprache: Englisch
 • Does have low-energy nmr an effect on moderate gonarthrosis

Jansen, H; Brockamp, T; Paletta, JRJ; Ockamn, S; Raschke, M.J; Meffert, RH., Department of Trauma, Hand and Reconstructive Surgery, University Hospital Muenster, Germany. Scientific lecture and Poster Presentation: The 52nd Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, March 19-22, 2006, Chicago, IL, Congress catalogue: Abstract and Poster No. 1542. Sprache: Englisch

2005
 • KernspinResonanzTherapie verbessert den Rehabilitationserfolg bei chronischem Kreuzschmerz
 1. Kullich, N. Fagerer, K. Machreich, H. Schwann, Ludwig Boltzmann Institut für Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden; SKA der PVA, Saalfelden: Fachvortrag bei der Jahrestagung der Osterreichischen Gesellschaft fur Rheumatologie und Rehabilitation, 25.-26. November 2005, Wien; in: Scriptum – Wiener medizinische Wochenschrift, S. 11-12.
 • KernspinResonanzTherapie verbessert den Rehabilitationserfolg bei chronischem Kreuzschmerz
 1. Kullich, N. Fagerer, K. Machreich, H. Schwann, Ludwig Boltzmann Institut für Rehabilitation interner Erkrankungen, Saalfelden; SKA der PVA, Saalfelden: Fachvortrag bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie und Rehabilitation, 25.-26. November 2005, Wien; in: Journal für Mineralstoffwechsel, S. 125.
 • NMR In Vitro Effects on Proliferation, Apoptosis, and Viability of Human Chondrocytes and Osteoblasts

A.Temiz-Artmann, P. Linder, P. Kayser, I. Diegel, G.M. Artmann and P. Lücker, Laboratory for Medical and Molecular Biology, Aachen, University of Applied Sciences, Jülich; Prof. Dr. Lücker, Consulting GmbFi, Grünstadt, Germany; in: Methods and Findings Exp. Clin. Pharmacol. 2005, 27(5), 391-394. Sprache: Englisch

 • Prospektive Untersuchung über 1 Jahr zur Wirksamkeit der MBST“-KernspinResonanzTherapie bei der konservativen Therapie der Gonarthrose

Auerbach B., Yacoub A., Melzer C.; Waldkrankenhaus Bad Duben, Fachkrankenhaus für Orthopädie; Orthopädische Praxis, Taucha. Fachvortrag, Posterpräsentation auf dem 1. gemeinsamen Kongress Orthopädie – Unfallchirurgie, 19.-22. Oktober 2005, Berlin. In: Kongresskatalog, Abstract, Poster R2-446.

 • MBST®-NuclearMagneticResonanceTherapy improves rehabilitation outcome in patients with low back pain
 1. Kullich, H. Schwann; Ludwig Boltzmann Institute for Rehabilitation of internal Diseases; Rehabilitation Centre for Rheumatic and Cardiovascular Diseases, SKA of PVA, Saalfelden, Austria. Scientific lecture and Poster Presentation at the EULAR-Congress in Vienna (Austria), June 8.-11.2005; in: The EULAR Journal. Annals of the rheumatic diseases, Annual European Congress of Rheumatology,

June 8 – 11 2005, S. 519, Poster Nr. SAT0355. Sprache: Englisch

 • Die MBST®-KernspinResonanzTherapie bei aktivierter Coxarthrose einer 14-jährigen cerebralparetischen Patientin

Fachvortrag Dr. Wolfgang Klapsch, Spittal, Österreich, Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie, Innsbruck, 2005, Abstractband.

2003
 • Prospektive Untersuchung zur Wirksamkeit der MBST®-KernspinResonanz-Therapie bei der konservativen Therapie der Gonarthrose

Auerbach B., Melzer C.; Waldkrankenhaus Bad Düben, Fachkrankenhaus für Orthopädie; Fachvortrag beim Deutschen Orthopädenkongress, Nov. 2003, Berlin, Abstractband.

 • Prospektive Untersuchung zur Wirkungsweise der MBST®-KernSpinResonanzTherapie bei Ganzkörperbehandlung ais mögliche nicht medikamentöse Therapie bei Osteoporoseerkrankung
 1. Klapsch, KH Špital, Österreich, 2003.
 • Erste wissenschaftliche Studie zur therapeutischen Anwendbarkeit von Kernspinresonanz (MBST‘ -KernspinResonanzTherapie) an Knorpelstrukturen in vivo

Frobbse, I., MedTec Medizintechnik GmbFi, 09/2003.

 • Prospektive Untersuchung der Wirksamkeit der MBST®-Kernspin-Resonanz-Therapie bei der Behandlung der Gonarthrose
 1. Auerbach, C. Melzer, Waldkrankenhaus Bad Düben, 2003.
 • Scientific Evaluation of the Effectiveness of Whole-Body MBST® Nuclear Magnetic Resonance Therapy for Treatment of Osteoporosis
 1. Overbeck, Deggendorf, Germany, A. Urban, Worms, Germany, G. Gerhardt, WendeLsheim, Germany, ReAkive Treatment Center, Wetzlar, 2003. Sprache: Englisch
2002
 • MBST®-Kernspinresonanztherapie Therapieoption bei degenerativen und traumatischen Gelenksveränderungen

Fachvortrag Dr. Wolfgang Klapsch, Spittal, Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft fur Orthopädie, Graz, 2002, Abstractband, S. 124.

2000
 • Evaluation der Effektivität dreidimensionaler pulsierender elektromagnetischer Felder der MultiBioSignalTherapie (MBST®) auf die Regeneration von Knorpelstrukturen

Froböse, U. Eckey, M. Reiser, C. Glaser, F. Englmeier, J. Assheuer, G. Breitgraf; Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Rehabilitation; Universität München, Klinikům Grosshadern, Abteilung für diagnostische Radiologie; Universität München, Anatomische Anstalt; Institut für Radiologie Köln; ReAgil Therapiezentrum, in Orthopädische Praxi 8/2000, S 510-515.

Rezervujte si svoju
konzultáciu ešte dnes!

 • Ikona vyhody Bezbolestná liečba
 • Ikona vyhody Rýchla úľava od bolesti
 • Ikona vyhody Inovácie
 • Ikona vyhody Odbornosť a skúsenosti
 • Ikona vyhody Profesionalita
 • Ikona vyhody Precíznosť a starostlivosť
Objednať konzultáciu