Call centrum od 8:00 do 18:00

Základom úspešnej liečby je precízna diagnostika.

Počas vstupnej konzultácie sa vám bude venovať tím odborných lekárov atestovaných v špecializovaných odboroch ortopédia, úrazová chirurgia či neurológia. V prípade potreby vám zabezpečíme dodatočné odborné vyšetrenie (RTG kĺbov, RTG chrbtice, denzitometria).

Po odobratí anamnézy, podrobnom vyšetrení a diagnostike, ako aj vylúčení možných kontraindikácií,  vám  lekár  vysvetlí možnosti liečby  vášho  ochorenia prostredníctvom  terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. 

Jedna terapeutická jednotka trvá 60 minút. Počas nej pacient leží na terapeutickom lôžku a  môže napr. spať, počúvať hudbu, alebo čítať.

Počas terapie  nukleárnou magnetickou rezonanciou nie ste vystavení žiadnemu škodlivému ionizačnému žiareniu !

Nukleárna magneticko – rezonančná terapia je vhodná pre všetky vekové kategórie. O jej vhodnosti pre pacienta a počte terapeutických ošetrení  rozhoduje pri vstupnej konzultácii výlučne odborný lekár.

Liečba je neinvazívna, bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky. Nehrozí tu žiadne riziko infekcie, krvácanie, zrasty či iné vedľajšie účinky. Pacient nemusí  prerušiť pracovný proces či svoje pohybové aktivity. 

Ustúpenie bolesti a zlepšenie hybnosti  kĺbu nastupuje zvyčajne už počas terapie. 

Proces regenerácie chrupavky trvá individuálne 8 – 16 týždňov, kedy sa prejaví  najvýraznejší efekt liečby.

Je vedecky dokázané, že nukleárna magneticko – rezonančná terapia je najúčinnejšou neinvazívnou terapiou na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení a ošetrenie ochorení látkovej výmeny v oblasti kostí. 

BOLESŤ KĹBOV SA DÁ LIEČIŤ, NIELEN POTLÁČAŤ !