Call centrum od 8:00 do 18:00

Zlepšenie osteoporózy po terapii o 47% ! Moja lekárka mi povedala, že je to iba placebo efekt. Tak som sa iba usmiala a odmietla injekciu.