Call centrum od 8:00 do 18:00

MBST® – MOLEKULÁRNA BIOLOGICKO – STIMULAČNÁ TERAPIA rastu bunkových jadier – najmodernejšia a najúčinnejšia terapeutická metóda

Je založená na úplne odlišnom  princípe a prístupe k ochoreniam kĺbov a kostí, ako všetky doteraz známe terapie.  

MBST terapia poskytuje systémovú a komplexnú terapiu, pretože sa zameriava aj na odstránenie  príčiny ochorenia, nielen na symptómy choroby. Jej unikátnosť a jedinečnosť spočíva v tom, že jej cieľom nie je iba zmierniť či potlačiť bolesť, ale najmä odstrániť jej príčinu.

MBST technológiu vyvíjali nemeckí a švajčiarski lekári a vedci od roku 1995 s cieľom, aby stimulovala vlastný  regeneračný potenciál organizmu v oblasti kĺbov a kostí. Je patentovaná a využívaná už na celom svete.

Princíp terapie :

Terapia prebieha v modernej liečebnej jednotke, ktorá generuje špecifické elektromagnetické polia tak, aby cielene pôsobili na presne definované tkaninové bunky, kde stimulujú bunkový metabolizmus a spúšťajú regeneračný proces organizmu. MBST terapia je založená na rovnakom princípe, ako je  snímkovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI). Pracuje však s využitím terapeutických foriem magnetickej rezonancie (cca 1000 krát slabšie ako pri MRI) a selektívne pôsobí na protóny v atómoch vodíka v príslušných tkanivách. Pri cielenej zmene polarity sa atómy  vodíka  vracajú na nižšiu energetickú úroveň a obrovské množstvo energie je odovzdané do okolitého tkaniva.

Početné lekárske štúdie preukázali, že práve takáto dynamika protónov v atómoch vodíka pôsobí stimulačne na profilačné pochody v chrupavke a kostiach, čím preukazne dochádza k zväčšeniu objemu a hrúbky chrupavkovej vrstvy v kĺboch a k zvýšeniu hustoty kostnej hmoty. 

Viac ako 150 lekárskych štúdií a odborných publikácií svedčí o tom, že MBST terapia je najúčinnejšou neinvazívnou terapiou na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení a ošetrenie ochorení látkovej výmeny v oblasti kostí.

Napr. vo Švajčiarsku a Nemecku sa terapia úspešne využíva na špičkových klinikách už 23 rokov s viac ako 80% – nou úspešnosťou.  Je vhodná pre všetky vekové kategórie a o jej vhodnosti pre pacienta rozhodne lekár pri vstupnej lekárskej konzultácii. Terapia sa presne nastaví podľa konkrétneho postihnutého kĺbu či kosti, diagnózy a stupňa ochorenia. Je účinná napr. až do III. stupňa artrózy (vrátane).

Liečba je neinvazívna, bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky. Nehrozí tu žiadne riziko infekcie, krvácanie, zrasty či iné vedľajšie účinky. Pacient nemusí  prerušiť pracovný proces či svoje pohybové aktivity.

Ustúpenie bolesti a zlepšenie hybnosti kĺbu nastupuje zvyčajne už počas terapie.

Proces regenerácie chrupavky trvá 8-12 týždňov, kedy sa prejaví jej najvýraznejší efekt.

Lekárske odborné štúdie preukázali, že opakovanie terapie je potrebné  v priemere po 8 rokoch. Ako prevenciu je možné aplikovať terapiu raz ročne v počte 5 súvisle po sebe idúcich hodín.

Fyzikálny princíp terapie

Fyzikálny princíp je zhodný s diagnostickou metódou magnetickej rezonancie (MRI) : Neutróny a protóny v atómových jadrách neustále rotujú okolo svojej osi v pohybe nazvanom „SPIN“. Počas liečby v uzatvorenom nukleárnom systéme si jadrá atómov s nepárnym nukleónovým číslom zachovávajú SPIN (chovajú sa k svojmu okoliu magneticky). Magnetická rezonancia potom vzniká na základe excitácie protónov v jadrách atómov prvkov s nepárnym počtom protónov (najmä 1H, ale aj 13C, 19F, 23Na, 31P.), a to cielene vyvolanou  zmenou  elektromagnetických impulzov. Pri cielených opakovaných prerušeniach  elektromagnetických impulzov sa protóny vracajú  na pôvodné sféry v atóme  – dochádza k ich následnej relaxácii.  Jadrový spinový systém však dokáže energiu absorbovanú rádiovým impulzom uvoľniť len tým, že ju prenesie do svojho okolia – do spinovej mriežky alebo priamo do susedných jadier. 

Práve táto cielene riadená dynamika protónov v atómoch  pôsobí stimulačne na profilačné pochody v chrupavke a kostiach, čím preukazne dochádza k zväčšeniu objemu a hrúbky chrupavkovej vrstvy v kĺboch (liečba artrózy) a k zvýšeniu hustoty kostnej hmoty (liečba osteoporózy). Uzatvorený nukleárny systém ako jediný na svete umožňuje použitie kombinácie 90° a 180° elektromagnetických pulzov. Zároveň využíva až 4 – násobne vyššiu magnetickú indukciu ako otvorený systém,  čím sa maximalizuje regeneračný účinok nukleárnej magnetickej rezonancie v biologickom tkanive.

Oblasti efektívneho použitia MBST terapie :

 • Osteoartróza  I. – III. stupeň
 • Osteoporóza
 • Športové úrazy a iné poranenia svalov, kostí a šliach
 • Metabolické ochorenia kostí

Kontraindikácie použitia MBST terapie :

 • nádor v liečenej oblasti
 • AIDS
 • leukémia
 • kardiostimulátor
 • inzulínová pumpa
 • tehotenstvo
 • neurostimulátor

Rezervujte si svoju
konzultáciu ešte dnes!

 • Ikona vyhody Bezbolestná liečba
 • Ikona vyhody Rýchla úľava od bolesti
 • Ikona vyhody Inovácie
 • Ikona vyhody Odbornosť a skúsenosti
 • Ikona vyhody Profesionalita
 • Ikona vyhody Precíznosť a starostlivosť
Objednať konzultáciu