Čo je MBST

MBST® - MOLEKULÁRNA BIOLOGICKO - STIMULAČNÁ TERAPIA rastu bunkových jadier - najmodernejšia a najúčinnejšia terapeutická metóda

Je založená na úplne odlišnom  princípe a prístupe k ochoreniam kĺbov a kostí, ako všetky doteraz známe terapie.  

MBST terapia poskytuje systémovú a komplexnú terapiu, pretože sa zameriava aj na odstránenie  príčiny ochorenia, nielen na symptómy choroby. Jej unikátnosť a jedinečnosť spočíva v tom, že jej cieľom nie je iba zmierniť či potlačiť bolesť, ale najmä odstrániť jej príčinu.

MBST technológiu vyvíjali nemeckí a švajčiarski lekári a vedci od roku 1995 s cieľom, aby stimulovala vlastný  regeneračný potenciál organizmu v oblasti kĺbov a kostí. Je patentovaná a využívaná už na celom svete.

Princíp terapie :

Terapia prebieha v modernej liečebnej jednotke, ktorá generuje špecifické elektromagnetické polia tak, aby cielene pôsobili na presne definované tkaninové bunky, kde stimulujú bunkový metabolizmus a spúšťajú regeneračný proces organizmu. MBST terapia je založená na rovnakom princípe, ako je  snímkovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI). Pracuje však s využitím terapeutických foriem magnetickej rezonancie (cca 10.000 krát slabšie ako pri MRI) a selektívne pôsobí na protóny v atómoch vodíka v príslušných tkanivách. Pri cielenej zmene polarity sa atómy  vodíka  vracajú na nižšiu energetickú úroveň a obrovské množstvo energie je odovzdané do okolitého tkaniva.

Početné lekárske štúdie preukázali, že práve takáto dynamika protónov v atómoch vodíka pôsobí stimulačne na profilačné pochody v chrupavke a kostiach, čím preukazne dochádza k zväčšeniu objemu a hrúbky chrupavkovej vrstvy v kĺboch a k zvýšeniu hustoty kostnej hmoty. 

Viac ako 150 lekárskych štúdií a odborných publikácií svedčí o tom, že MBST terapia je najúčinnejšou neinvazívnou terapiou na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení a ošetrenie ochorení látkovej výmeny v oblasti kostí.

Napr. vo Švajčiarsku a Nemecku sa terapia úspešne využíva na špičkových klinikách už 23 rokov s viac ako 80% - nou úspešnosťou.  Je vhodná pre všetky vekové kategórie a o jej vhodnosti pre pacienta rozhodne lekár pri vstupnej lekárskej konzultácii. Terapia sa presne nastaví podľa konkrétneho postihnutého kĺbu či kosti, diagnózy a stupňa ochorenia. Je účinná napr. až do III. stupňa artrózy (vrátane).

Liečba je neinvazívna, bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky. Nehrozí tu žiadne riziko infekcie, krvácanie, zrasty či iné vedľajšie účinky. Pacient nemusí  prerušiť pracovný proces či svoje pohybové aktivity.

Ustúpenie bolesti a zlepšenie hybnosti kĺbu nastupuje zvyčajne už počas terapie.

Proces regenerácie chrupavky trvá 8-12 týždňov, kedy sa prejaví jej najvýraznejší efekt.

Lekárske odborné štúdie preukázali, že opakovanie terapie je potrebné  v priemere po 8 rokoch. Ako prevenciu je možné aplikovať terapiu raz ročne v počte 5 súvisle po sebe idúcich hodín.

 

Oblasti efektívneho použitia MBST terapie :

 • Osteoartróza  I. - III. stupeň
 • Osteoporóza
 • Športové úrazy a iné poranenia svalov, kostí a šliach
 • Metabolické ochorenia kostí

 

Kontraindikácie použitia MBST terapie :

 • nádor v liečenej oblasti
 • AIDS
 • leukémia
 • kardiostimulátor
 • inzulínová pumpa
 • tehotenstvo
 • neurostimulátor